Innovatieonderzoek.nl

Duurzame groei loont!

Door: Stijn Driessen | 27-10-2010 09:30
extern onderzoek | 5168 x gelezen | 0 reacties>

Volgens het onderzoek 'Corporate Responsibility in the Boardroom' van Atos Consulting Trends Institute blijkt dat bedrijven die investeren in duurzame groei hogere winstmarges realiseren. Dit is te danken aan het feit dat de productie van duurzame producten geodkoper is dan conventionele producten. Daarbij is het energie- en watergebruik minder en de C02-uitstoot gereduceerd wat leidt tot kostenbesparingen.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 23 interviews met het topmanagement van vooraanstaande Nederlandse bedrijven uit diverse sectoren. De bedrijven variëren van multinationals tot non profit-organisaties. Uit het onderzoek komen inzichten voort over de drijfveren, aanpak en resultaten van koplopers op het gebied van MVO.

Drijfveren
De CEO's zijn ervan overtuigd dat MVO nodig is voor het behoud van onze planeet. Zij geven aan dat er iets fundamenteel moet veranderen om voedsel- en grondstoffenschaarste en de klimaatverandering tegen te gaan. Zij geven aan dat dit probleem collectief opgelost moet worden, en geven daarom aan dat samenwerking binnen de keten (leveranciers, partners en klanten) belangrijk is.

Aanpak
Het inkoopbeleid is van groot belang voor de rol die leveranciers kunnen spelen bij het verduurzamen van processen. Ook kennis delen is hierbij belangrijk om tot goede co-creatie te komen. Als de samenwerking slaagt door processen te verduurzamen is dit ook beneficieel voor de leverancier. Niet alleen wordt er samen gezocht naar duurzamere manieren, waardoor ook de leverancier meer marge wint, maar ook is de samenwerking nauwer. Uiteraard betekent dit ook voor de leverancier een snellere status als key supplier.

Bij de aanpak hoort ook dat alles goed geraporteerd wordt, en het belangrijk is om van te voren de juiste KPI's (Key Performance Index) te bepalen. Dit kan door middel van maatschappelijke jaarverslagen, waarin onder andere kwaliteit, veiligheid en milieu in voortkomen. De CEO's verwachten dat in de toekomst hier meer algemene labels en normen voor komen, wat het ook gemakkelijker maakt om bedrijven te vergelijken.

Resultaten
Een belangrijk resultaat van MVO is niet alleen dat het nodig is, maar dat het ook leidt tot hogere marges, meer efficiency en kostenreducties.

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren