Innovatieonderzoek.nl

Six Fingers is een marketingbureau gevestigd in Eindhoven. Dit is een bewuste keuze geweest, aangezien in Eindhoven veel gebeurd op het gebied van marketing en innovatie. Wij houden ons bezig met het verzamelen van concepten uit andere branches en met onderzoek naar innovatie.

Six Fingers is gestart met innovatieonderzoek.nl om meer inzicht te verkrijgen in innovatie in de breeste zin des woords. We volgen onderzoeken naar technische innovatie, maar ook management innnovatie. Daarnaast zijn we benieuwd hoe innovatie gestimuleerd kan worden etc. Kortom een verzamelplaats rondom innovatieonderzoek.

Zelf doen we ook onderzoek. Zowel theoretisch als praktisch. We proberen dit eens in de twee jaar toe doen, en natuurlijk te delen met iedereen.

We doen dit omdat we ons zelf ook bezig houden met innovatie. Vooral op het gebied van markteting. We doen dit door onze methode 'branchmarking'. Branchmarking is het kijken naar best practices uit andere branches om deze vervolgens door te vertalen in de eigen branche. Zo werkt u met bewezen successen aan onderscheidend vermogen. Daarnaast gebruiken we deze cases voor onze klanten voor het creëren van een Blue Ocean.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met info@sixfingers.nl. Bellen kan natuurlijk ook op 040 842 6202.