Innovatieonderzoek.nl

Focus op concurrentie zwaar overschat

Door: Stijn Driessen | 04-10-2010 08:30
extern onderzoek | 5224 x gelezen | 0 reacties>

onlangs heeft Andrew Burke (Cranfield University) een studie gedaan naar de theorie van het vijf krachtenmodel van Porter en de Blue Ocean Strategie. Een van zijn conclusies: focus op concurrentie zwaar overschat.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat voorheen men veel rekening moest houden met het vijf krachtenmodel van Porter. Hieruit bleek onder andere dat concurrentie van grote invloed is op je business. Immers meer concurrenten in dezelfde business betekent minder omzet. 

In tegenstelling tot het vijf krachtenmodel van Porter, stelde Kim en Mauborgne voor dat men niet meer zoveel op de concurrentie moest letten, maar juist moest inspelen op nog niet vervulde klantbehoeften, oftewel het creëren van nieuwe markten. Hierbij werden grote voorbeelden gebruikt, zoals Starbucks, Cirque de Soleil, waardoor deze theorie veel aandacht kreeg van marketing professionals.

De resultaten
Bij het onderzoek van Burke is gekeken naar data in de retail sector in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de theorieën niet opgemerkt moeten worden als tegenstrijdige theorieën, maar dat ze deels gelijk hebben, en dus samen gezien kunnen worden.

Zo blijkt dat Kim en Mauborgne gelijk hadden dat concurrentie niet zo´n grote kracht is als eerder geloofd werd. Uit de data blijkt wel degelijk dat zodra er meer competitie is in de markt, de omzet langzamerhand afneemt. Echter is dit niet schokkend, en dus in zekere zin slechts een kleine factor die hierin een rol speelt.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het ook niet nodig is om radicaal te innoveren. Bestaande markten bieden nog genoeg kansen voor bedrijven om incrementeel te innoveren om zo de markt beter te bedienen en er het maximale uit te halen.

Meer informatie
In onderstaand YouTube filmpje is een interview afgenomen met Burke waarin het onderzoek nader wordt toegelicht.

Verder is het onderzoeksrapport ook te downloaden. 

Reacties:

Nog geen reacties

Schrijf de eerste reactie:

Het is op dit moment niet mogelijk om te reageren